1394/11/22 تعداد بازدید: 3845 |

آغاز به کار رستوران تخصصی کودک من و بابام

رستوران تخصصی کودک من و بابام در تاریخ  94/10/30 با حضور ریاست محترم سیتی سنتر ، جناب آقای صرامی فعالیت خود را آغاز کرد و مورد استقبال بسیار خوب خانواده ها و فرزندان عزیزشان در شب اول قرار گرفت .