1394/11/21 تعداد بازدید: 3007 |

معرفی مجموعه

در جهان امروز،  نیازهای کودکان از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. مجموعه ی تخصصی کودک من و بابام در نظر دارد این نیازها را بصورت صحیح و تخصصی در فازهای مختلف برطرف کرده و نقشی در تحقق خواسته های کودکان و پدر ومادرها داشته باشد.

فاز اول مجموعه من و بابام باعنوان اولین و کاملترین رستوران چهارستاره تخصصی کودک من و بابام باهدف ترغیب و تشویق کودکان به غذای سالم و رفع سوء تغذیه درکودکان،کارخود را شروع کرده و آماده پذیرایی از کودکان و خانواده ها می باشد.